Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. 
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

MANSiD

„Centru integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control” (Acronim MANSiD)”

Proiectul este cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

01. Laborator de materiale avansate NANOMAT

Personalul implicat:

Responsabil: Conf. univ. dr. Aurelian ROTARU
E-mail: aurelian.rotaru@usm.ro

Personal asociat:
Graur Adrian, Prof. univ. dr., Conducător de doctorat
Turcu Corneliu, Prof. univ. dr., Conducător de doctorat
Rotaru Aurelian, Conf. univ. dr.
Bulai Petru, Șef lucr. dr.
Bulai Elena-Raluca, Șef lucr. dr.
Rîsca Marian, Șef lucr. dr.
Macovei Anamaria, Lect. univ. dr.

Lista principalelor echipamente ale laboratorului:

  • Microscop electronic cu scanare (Detector EDX + Litografie Electronică)
  • Microscop Micro-Raman

Tematica laboratorului se încadrează în axa prioritară a domeniului cercetării, dezvoltării și inovării la nivel mondial și național, având ca activitate principală sinteza de noi materiale multifuncționale și utilizarea acestora în elaborarea de noi dispozitive de detecție (senzori de temperatură, presiune, câmp magnetic, biosenzori, etc.) cu dimensiuni, macro-, micro- şi nanometrice, dispozitive de afișaj, iluminare, vectori de medicamente, etc. Pe termen scurt şi mediu se vor dezvolta proiecte de cercetare având tematici cu precădere din domeniul materialelor moleculare bistabile (compuși cu tranziție de spin, compuși moleculari cu valență mixtă, etc.), a materialelor magnetice, respectiv materialelor termoelectrice, domenii în care liderul laboratorului se bucură de o vastă experiență. Principalul scop al acestui laborator este de a sintetiza noi materiale multifuncționale care să prezinte proprietăți interesante pentru aplicații tehnologice cum ar fi senzori (temperatură, presiune, câmp magnetic) atât cu detecție în mod contact cât şi în mod non-contact (detecție optică), stocare de informație la nivel molecular, comutatori moleculari, afișaj sau iluminat.
NANOMAT are în dotare echipamente atât pentru analiza fizico-chimică și morfologică a materialelor elaborate cât și pentru determinarea proprietăților electrice și optice în vederea obținerii unui sistem cu aplicabilitate în optoelectronică, nanoelectronică sau spintronică moleculară. Personalul permanent din cadrul laboratorului NANOMAT este asigurat de cercetători cu experiență recunoscută internațional, cu competențe diferite abordând aceeaşi tematică din perspective diferite, conferind un caracter multidisciplinar laboratorului și asigurând astfel parcurgerea tuturor fazelor de la sinteza materialului, la caracterizarea și structurarea acestuia până la elaborarea prototipului dispozitivului.

Contact

Pentru informatii, va rugam sa ne contactati la adresa mansid [at] usv.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României