Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. 
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

MANSiD

„Centru integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control” (Acronim MANSiD)”

Proiectul este cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Informatii de contact

Pentru informaţii privind derularea proiectului şi/sau privind modalităţile de colaborare, vă rugăm să contactaţi echipa de management a proiectului 

Director de proiect

Adrian GRAUR

adriang@eed.usv.ro

Coordonator științific, resurse umane, dezvoltare parteneriate, informare si publicitate

Mihai DIMIAN

dimian@eed.usv.ro

Responsabil tehnic și economic

Dumitru AMARANDEI

mitica@fim.usv.ro

Responsabil achiziții și lucrări pentru laboratoare nou create

Aurelian ROTARU

rotaru@eed.usv.ro

Responsabil  achiziţii și lucrări pentru laboratoarele modernizate

Constantin FILOTE

filote@eed.usv.ro

Contact

Pentru informatii, va rugam sa ne contactati la adresa mansid [at] usv.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României