Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. 
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

MANSiD

„Centru integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control” (Acronim MANSiD)”

Proiectul este cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Locuri de munca vacante/ Stagii

Anunt privind REZULTATELE procesului de selecție a doctoranzilor în vederea încadrării lor ca Asistenți de cercetare pe perioadă determinată de 6 luni pentru implementarea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare din cadrul Centrului integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Anunt privind selecția doctoranzilor în vederea încadrării lor ca Asistenți de cercetare pe perioadă determinată de 6 luni pentru implementarea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare din cadrul Centrului integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.
Cerere de înscriere la concurs
Fisa postului CIM ROBOFLEX II 1n
Fisa postului FINMAG CERCMAT IM 1n
Fisa postului INVENT-TRANSFER IE 1n
Fisa postului NANOINF NANOMAT PROTHILSYS ETC 1/2n
Fisa postului MINTVIZ PDACMPI CTI 1n
Fisa postului MINTVIZ PDACMPI CTI 1/2n

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează concurs pentru ocuparea unui post de Asistent de cercetare în electronică aplicată (126 ore/lunar) pentru luna decembrie 2015, în cadrul proiectului „LHCb – de la stranietate la fizica hadronilor b și mai departe", acord de colaborare nr. 2512/18.02.2015 cu Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei, București pentru derularea de activități în cadrul programului Romania – CERN 
Informații post de cercetare electronică
Fișa postului

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează concurs pentru ocuparea unui post de Asistent de cercetare în fizică (126 ore/lunar) pentru luna decembrie 2015, în cadrul proiectului „LHCb – de la stranietate la fizica hadronilor b și mai departe", acord de colaborare nr. 2512/18.02.2015 cu Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei, București pentru derularea de activități în cadrul programului Romania – CERN
Informații post de cercetare fizică
Fișa postului

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, organizează concurs pentru ocuparea a 1 post (jumatate de normă fiecare) de Asistent de cercetare pe perioadă determinată (50% de normă) pe perioadă determinată (24 luni), cu finanțare din proiectul PN-II-RU-TE-2014-4-2695, nr. Contract 267/01.10.2015 cu tema: Analiza procesului de comutare a stării de spin în dispozitive comutabile pe bază de materiale cu tranziție de spin.

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, organizează concurs pentru ocuparea unui post de Cercetător postdoctoral (50% de normă) pe perioadă determinată (24 luni), cu finanțare din proiectul PN-II-RU-TE-2014-4-2695, nr. Contract 267/01.10.2015 cu tema : Analiza procesului de comutare a stării de spin în dispozitive comutabile pe bază de materiale cu tranziție de spin.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează concurs pentru ocuparea unui post de Cercetător post-doctoral în Calculatoare cu timp parțial de muncă (jumătate de normă) pe perioadă determinată (15.11.2015 + 30.09.2017) cu finanțare din proiectul „Interfețe gestuale pentru contexte interactive deficitare vizual”, cod PN-II-RU-TE-2014-4-1187.

Contact

Pentru informatii, va rugam sa ne contactati la adresa mansid [at] usv.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României