Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. 
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

MANSiD

„Centru integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control” (Acronim MANSiD)”

Proiectul este cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Activitati


Activităţile specifice implementarii si realizării proiectului sunt : achiziţie active corporale şi necorporale pentru Centrul de cercetare, activităţi de informare şi publicitate, precum şi activităţi administrative şi de management al proiectului.

Activitati

I. Activităţi de modernizare
- Proiect de execuţie
- Pregătirea documentaţiei de achiziţie
- Achiziţie de lucrări de modernizare
- Faza de modernizare
- Dare în folosinţă

1. Achiziţie echipamente şi active necorporale CD
- Achiziţia de aparate şi echipamente pentru CD - pregătirea, derularea procedurii şi contractarea
- Achiziţia de instalaţii de gaze specifice pentru CD - pregătirea, derularea procedurii şi contractarea
- Achiziţia de echipamente de cercetare-dezvoltare IT şi de comunicaţii, licenţe/software aferente- pregătirea, derularea şi contractarea
- Achiziţia de mobilier - pregătirea, derularea şi contractarea
- Achiziţia altor mijloace fixe şi dotări - pregătirea, derularea şi contractarea
- Furnizare instalaţii de gaze specifice pentru CD
- Furnizare mobilier
- Furnizare alte mijloace fixe şi obiecte de inventar
- Furnizare de echipamente de cercetare-dezvoltare IT şi de comunicaţii, licenţe/software aferente
- Livrarea, instalarea, testarea/punerea în funcţiune şi recepţia aparaturii şi echipamentelor de CD

2. Management de proiect
- Administrare proiect
- Activităţi pregătitoare în vederea demarării activităţii de CD în cadrul centrului de cercetare
- Achiziţia de servicii audit de proiect
- Audit proiect
- Activităţi de informare şi publicitate

Lista principalelor echipamente CD cu valori de peste 100.000 Euro din cadrul Centrului de cercetare MANSiD

- Microscop electronic cu scanare (Detector EDX+Litografie Electronică)
- Microscop Micro-Raman
- Calorimetru cu scanare diferențială
- Spectrograf
- Magnetic Property Measurements System (SQUID 7T-EVERCOOL)
- Spectrometru de impedanță (modul HT, celulă de presiune – 3 kbari)
- Sistem de măsură rugozitate 3D fără contact
- Centru vertical de frezare CNC + echipamente opționale
- Braț poliarticulat cu sistem de scanare cu accesorii
- Mașină de măsurat în coordonate
- Cameră termoviziune cu infraroșu cu domeniu de temperatură extins
- Centru de prelucrare cu axa verticală de frezare și finisare cu ultrasunete
- Sistem de scanare cu lumină albă
- Dilatometru dublu diferențial
- Microscop confocal cu laser
- Sistem interactiv de vizualizare și explorare a datelor științifice multimedia
- Platformă PDADMCPI – backbone
- Platformă PDADMCPI – control fieldbus
- Platformă PDADMCPI – device & sensor fieldbus
- Simulator în timp real hardware-in-the-loop
- Surse de putere AC/DC programabile

Contact

Pentru informatii, va rugam sa ne contactati la adresa mansid [at] usv.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României