Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. 
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

MANSiD

„Centru integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control” (Acronim MANSiD)”

Proiectul este cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

02. Laboratorul pentru nanotehnologii de stocare și procesare a informației (NANOINF)

Personalul implicat:

Responsabil: Prof. univ. dr. Mihai DIMIAN
E-mail: dimian@usm.ro

Personal asociat:
Popa Valentin, Prof. univ. dr., Conducător de doctorat
Dimian Mihai, Prof. univ. dr., Conducător de doctorat (SUA)
Potorac Alin, Prof. univ. dr.
Satco Bianca, Prof.univ.dr.
Mahalu George, Conf. univ. dr.
Bălan Alexandra, Ligia Conf. univ. dr.
Geman Oana, Conf. univ. dr.
Diaconu Andrei, Lector univ. dr.
Pășcuț Gheorghe Lucian, Lector univ.dr.
Chiuchișan Iuliana, Șef lucr. dr.
Vlad Sorin, Lect. univ. dr.
Bălan Doru, Asist. univ. dr.

Lista principalelor echipamente ale laboratorului:

  • Spectrometru de impedanță
  • Magnetic Property Measurements System

Dezvoltarea acestui laborator interdisciplinar de nanotehnologii reprezintă un pas absolut necesar pentru racordarea Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava şi a mediului economic regional la transformările tehnologice ce au loc pe plan internaţional. Laboratorul oferă tinerilor cercetători oportunitatea de a aborda direcţii de cercetare aflate la frontiera cunoaşterii în ştiinţă şi technologie şi de a contribui, prin descoperire şi inovare, la tehnologiile generaţiilor viitoare. El serveşte totodată ca incubator pentru iniţiative publice şi private, oferind un cadru de dezvoltare a parteneriatelor publice-private în acest domeniu.
Acest laborator abordează următorii vectori de dezvoltare:

  • nanotehnologia stocării datelor pe suport magnetic (HDD - hard-disk drive şi MRAM - magnetic random acces memory) şi optic (DVD – digital versatile disk si BD - blue-ray disk )
  • analiza fluctuaţiilor şi zgomotelor în dispozitive semiconductoare nanometrice, cunoscându-se faptul că fluctuaţiile şi zgomotele conduc la bariere fundamentale în calea paradigmei actuale de dezvoltare a dispozitivelor de stocare şi procesare a informaţiei
  • îmbinarea stocării şi procesării informaţiei, bazate pe spinul şi, respectiv, sarcina electronului, în cadrul dispozitivelor spintronice, ce folosesc simultan atât sarcina cât şi spinul electronului
  • nanotehnologia computaţională, ce include atât simularea proceselor fizice implicate în nanotehnologie cât şi proiectarea asistată de calculator a dispozitivelor nanometrice.

Contact

Pentru informatii, va rugam sa ne contactati la adresa mansid [at] usv.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României