Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. 
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

MANSiD

„Centru integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control” (Acronim MANSiD)”

Proiectul este cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

07. Laborator de mașini inteligente și vizualizarea informației (MINTVIZ)

Personalul implicat:

Responsabil: Conf.univ.dr. Radu Vatavu
E-mail: vatavu@eed.usv.ro

Personal asociat:
Pentiuc Ștefan-Gheorghe, Prof. univ. dr., Conducător de doctorat
Tiliuţe Doru, Prof. univ. dr.
Vatavu Radu-Daniel, Conf. univ. dr., Conducător de doctorat
Schipor Doina-Maria, Conf. univ. dr.
Schipor Ovidiu-Andrei, Șef lucr. dr.
Prodan Remus, Șef lucr. dr.
Gîză-Belciug Felicia, Asist. univ. dr.
Gherman Ovidiu Ionuț, Asist. univ. dr.

Lista principalelor echipamente ale laboratorului:

  • Sistem Interactiv de Vizualizare și Explorare a Datelor Știintifice Multimedia
  • Instalaţie multi-ecran de rezoluţie 8K
  • sistem de tracking 3D de tip Vicon cu 6 camere Bonita B10
  • masa interactiva Ideum 46" cu 60 atingeri simultane
  • eye tracker myGaze
  • casca pentru semnale EEG Emotiv Epoc+

Scopul laboratorul este abordarea de probleme specifice din tehnologia informației cu aplicații în vizualizarea datelor științifice, interacțiunea om-mașină și procesarea inteligentă a informației și datelor științifice de natură multimedia. Tematicile de cercetare vizează probleme legate de dezvoltarea de algoritmi, aplicații software și interfețe om-mașină inteligente care să permită o vizualizare și înțelegere eficientă a datelor cu caracter științific.
Domeniile de cercetare de interes ale laboratorului sunt:

  • dezvoltarea de algoritmi și aplicații software interactive de vizualizare a informației și datelor științifice multimedia
  • dezvoltarea și evaluarea de interfețe inteligente om-mașină pentru interacțiunea cu date multimedia
  • derularea de studii utilizator și înțelegerea factorilor umani implicați în interacțiunea om-mașină cu conținut multimedia.
Laboratorul este dotat cu un sistem interactiv de vizualizare şi explorare a datelor știintifice multimedia: instalaţie multi-ecran de rezolutie 8K Ultra High Definition TV (7680 x 4320 pixeli) de tip Samsung UE55D wall display, alcătuită din 16 ecrane cu diagonala de 55 inch; sistem de tracking 3D de tip Vicon cu 6 camere Bonita B10, fiecare cameră având capacitatea de a captura cadre video la viteza de 250fps şi de a detecta markeri IR de 9 mm cu o precizie sub 0.5mm; masă interactivă de tip Ideum 46 cu ecran de 46 inch şi capacitate de detecţie a 60 de atingeri simultane. Această îmbinare a echipamentelor şi a direcțiilor de cercetare menționate fac unică tematica laboratorului în cadrul comunității academice românești și, de asemenea, fac laboratorul atractiv pentru viitoare colaborări internaționale cu alte centre de prestigiu activând în aceste domenii.

Contact

Pentru informatii, va rugam sa ne contactati la adresa mansid [at] usv.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României