Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. 
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

MANSiD

„Centru integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control” (Acronim MANSiD)”

Proiectul este cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

08. Laborator de dezvoltare a aplicațiilor distribuite de monitorizare și control a proceselor industriale (PDADMCPI)

Personalul implicat:

Responsabil: Prof.univ.dr. Găitan Vasile
E-mail: gaitan@eed.usv.ro

Personal asociat:
Găitan Vasile Gheorghiţă, Prof.univ.dr., Conducător de doctorat
Danubianu Mirela, Conf.univ.dr.
Ungurean Ioan, Conf.univ.dr.
Tănase Cristian Andy, Conf.univ.dr.
Găitan Cristina Nicoleta, Conf.univ.dr.
Zagan Ionel, Şef lucr. dr.
Petrariu Adrian-Ioan, Şef lucr. dr.

Lista principalelor echipamente ale laboratorului:

  • Platformă de dezvoltare a aplicaţiilor distribuite

Descentralizarea inteligenței ajută la crearea de obiecte inteligente interconectate în rețele și gestiunea independentă a proceselor, iar interacțiunea dintre lumea virtuală și cea reală reprezintă un aspect nou crucial privind manufactura și procesele de producție.
Cyber-physical systems reprezintă următorul pas revoluționar plecând de la sistemele înglobate existente. Împreună cu internetul, serviciile și datele disponibile on line, sistemele înglobate se alătură pentru a forma cyber-physical systems. CPS furnizează baza creării Internet of Things, care în combinație cu Internet of Service vor face posibilă Industry 4.0. Laboratorul PDADMCPI conține echipamente hardware şi suport software de ultimă generaţie pentru activităţi de cercetare-dezvoltare privind:

  • dezvoltarea de noi protocoale de comunicație pentru rețelele industriale locale
  • dezvoltarea de aplicaţii performante şi sigure folosind protocoalele de comunicație ModBus, CanOpen, EtherCat, Profibus, Profinet, LonWork, Foundation Fieldbus, AS-I, Knx, BacNet, Wireless
  • dezvoltarea de sisteme înglobate performante de timp real utilizând microcontrolere ARM single şi multicore
  • dezvoltarea de sisteme CPS (cyber-physical systems)
  • dezvoltarea de sisteme de operare de timp real pentru microcontrolere single şi multicore
  • implementarea de sisteme on chip (SoC) bazate pe FPGA.
  • integrarea acestor activități într-un concept mai general referitor la Sisteme Distribuite de fabricație și control, denumit în literatura de specialitate Industrial Internet of Things (IIoT) și Industry 4.0.

Contact

Pentru informatii, va rugam sa ne contactati la adresa mansid [at] usv.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României