Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. 
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

MANSiD

„Centru integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control” (Acronim MANSiD)”

Proiectul este cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

09. Laborator de cercetari privind sistemele de simulare, integrare și testare „hardware-in-the-loop”- HIL pentru controlul prototiparii rapide (PROTHILSYS)

Personalul implicat:

Responsabil: Prof.univ.dr. Constantin Filote
E-mail: filote@eed.usv.ro

Personal asociat:
Filote Constantin, Prof. univ. dr.
Ciufudean Călin, Conf. univ. dr.
Bobric Crenguța, Conf. univ. dr.
Irimia Daniela, Conf. univ. dr.
Cozgarea Ana Maria, Lector univ. dr.
Vlad Valentin, Șef lucr. dr.
Buzduga Corneliu, Șef lucr. dr.

Lista principalelor echipamente ale laboratorului:

  • Surse de putere AC/DC programabile
  • Simulator în timp real Hardware-in-the-Loop

Laboratorul de simulare, integrare şi testare „hardware-in-the-loop” (HIL) constituie veriga spre realizarea unor produse sau procese industriale folosind conceptul de control rapid al prototipării prin simularea în buclă închisă a părților hardware ale sistemelor. Acestă structură asigură trecerea de la scheme şi algoritmi de conducere avansaţi spre integrare, folosind limbaje de nivel înalt care permit folosirea surselor din simulare şi pentru implementare pe structuri numerice (DSP, FPGA, etc.). Laboratorul oferă infrastructură pentru:

  • cercetări privind simularea algoritmilor de control a proceselor folosind limbajele de nivel înalt descrise de blocuri grafice (SIMULINK®/SimPowerSystems®, EMTP-RV®, ARTEMIS)
  • translatarea surselor din limbajele de simulare în surse C pentru implementare pe sisteme numerice cu DSP, FPGA, etc.
  • posibilitatea optimizării surselor în C pentru aplicaţiile de timp real
  • posibilitatea ajustării în timpul funcţionării a parametrilor, prin intermediul unor console utilizator, fără intreruperea procesului tehnologic
  • compilarea automată a surselor pentru hardware-ul specificat şi încărcarea acestora în vederea implementării
  • posibiltatea testării diferitelor blocuri funcţionale ale procesului, în sistemul „hardware-in-the-loop”
  • identificarea oportunităţilor de transfer tehnologic al tehnologiilor performante de prototipare în mediul industrial
  • asigurarea logisticii necesare unei cercetări aplicative performante pentru doctoranzii din domeniile Inginerie electronică, Inginerie electrică, Calculatoare şi tehnologia informaţiei.

Contact

Pentru informatii, va rugam sa ne contactati la adresa mansid [at] usv.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României