Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. 
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

MANSiD

„Centru integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control” (Acronim MANSiD)”

Proiectul este cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

10. Laboratorul de inventica și transfer tehnologic (INVENTRANSFER)

Personalul implicat:

Responsabil: Conf.univ.dr. Mihai Raţă
E-mail: mihair@eed.usv.ro

Personal asociat:
Pentiuc Radu, Prof. univ. dr.
Popa Cezar, Conf. univ. dr.
Milici Dan, Conf. univ. dr., Conducător de doctorat
Milici Mariana, Conf. univ. dr.
Rață Mihai, Conf. univ. dr.
Rață Gabriela, Conf. univ. dr.
Barbă Niculai, Șef lucr. dr.
Atănăsoae Pavel, Șef lucr. dr.
Ungureanu Constantin, Șef lucr. dr.
Olariu Elena-Daniela, Șef lucr. dr.
Afanasov Ciprian, Șef lucr. dr.
Bosînceanu Marinică, Lector univ. dr.
Prodan Cristina, Șef lucr. dr.

Lista principalelor echipamente ale laboratorului:

  • Controlere programabile pentru automatizare CompactRIO (PAC);
  • Sisteme DS1104 şi DS1103 pentru control rapid al prototipării;
  • Sistem de automatizare Şi control cu PLC.

Dezvoltat de către reputatul inventator prof. univ. dr. ing. Dorel Cernomazu, creator al Școlii de inventică sucevene, după 2010, laboratorul a obținut anual un număr mediu de 10 brevete de invenție, în acest moment având la Oficiul Român pentru Invenții și Mărci aproximativ 100 de dosare de brevete în analiză.
Laboratorul a permis afirmarea a numeroși doctoranzi în domeniul Ingineriei electrice prin soluțiile tehnice inovative dezvoltate de colectivele de cercetare formate, în domeniul mașinilor electrice neconvenționale ce utilizează materiale inteligente cu memoria formei, al actuatoarelor, al heliotropilor autonomi sau al motoarelor ultrasonice sau al vibromotoarelor. Rezultatele cercetărilor de aici sunt recunoscute prin numeroasele premii anuale obținute la saloanele de inventică organizate în țară sau cele de la Geneva, Bruxelles sau Chișinău.
Echipamentele achiziționate prin proiectul MANSiD vin să crească performanța activităților de cercetare din laborator prin capacități de modelare și simulare a instalațiilor și rețelelor electrice, prin noile posibilități de comandă și control a acționărilor electrice folosind microsisteme numerice și senzori performanți, prin implementarea unor echipamente de analiză a calității energie electrice, dezvoltarea unor sisteme de proiectare, analiză și monitorizare a sistemelor de utilizare a energiei regenerabile.
Tehnologia înglobează deopotrivă cunoaștere și inovare. În acest sens activitățile ce se vor desfășura în acest laborator se vor sincroniza cu activitatea de cercetare din celelalte laboratoare dezvoltate prin acest proiect, generând tehnologii complexe ce vor face obiectul transferului tehnologic atât la nivelul Universității cât și între USV și mediul industrial din regiune.
Având ca principal obiectiv dezvoltarea științifică și tehnologică, noile cunoștințe generate de aceste laboratoare de cercetare vor fi dezvoltate suplimentar și transferate către sectorul privat pentru a fi aplicate oportun.

Contact

Pentru informatii, va rugam sa ne contactati la adresa mansid [at] usv.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României