Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. 
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

MANSiD

„Centru integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control” (Acronim MANSiD)”

Proiectul este cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

11. Laborator de incubare a afacerilor (INCUBAF)

Personalul implicat:

Responsabil: Prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean
E-mail: gabrielap@seap.usv.ro

Personal asociat:
Prelipcean Gabriela, Prof. univ. dr., Conducător de doctorat
Năstase Carmen, Prof. univ. dr.
Cașovschi Carmen, Conf. univ. dr.
Lupan Mariana, Conf. univ. dr.
Popescu Mihai, Conf. univ. dr.
Albu Angela, Conf.univ.dr
Boghean Carmen, Conf.univ.dr.
Ghiuță Ovidiu, Conf. univ. dr.

Hurjui Marcela, Lector univ. dr.
Bejinariu Ruxandra, Lector univ. dr.

Lista principalelor echipamente ale laboratorului:

  • Sisteme PC All-in-One
  • Calculatoare desktop
  • Laptopuri

Acest laborator de incubare a afacerilor reprezintă un prim pas în dezvoltarea componentei antreprenoriale a activității de CDI din universitate, având drept scop furnizarea unor structuri de sprijin pentru profesori și studenți pentru a iniția noi proiecte intelectuale sau comerciale.
Astfel, se are în vedere dezvoltarea conceptului de universitate antreprenorială exploatând cunoștințele universitare prin mai multe forme precum brevete, transfer tehnologic, incubare de afaceri, dezvoltare de companii spin-off, etc. Laboratorul va facilita, de asemenea, încheierea de parteneriate între Universitate, Administrație publică și Industrie prin intermediul contractelor de cercetare, consultanței, etc. conducând astfel la exploatarea comercială a rezultatelor cercetării universitare și a dezvoltării regionale. Pe termen scurt și mediu, Laboratorul se va implica în incubarea a trei proiecte pilot de afaceri cu susținere activă din partea celorlalte laboratoare ale Centrului MANSiD.

Contact

Pentru informatii, va rugam sa ne contactati la adresa mansid [at] usv.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României