Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. 
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

MANSiD

„Centru integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control” (Acronim MANSiD)”

Proiectul este cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Obiective

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității de cercetare-dezvoltare și inovare multi-disciplinară și inter-disciplinară prin dezvoltarea infrastructurii specifice și atragerea de tineri cercetători și specialiști de înaltă calificare, atât pentru Universitate cât și pentru firmele care au departamente de cercetare și dezvoltare în zona de Nord-Est a României.

Investiția menită sa răspundă acestui obiectiv strategic este reprezentată de crearea unei noi infrastructuri de cercetare-dezvoltare intitulată „Centrul integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricatie și control” (MANSID) însumând 11 laboratoare de cercetare, dotate prin prezentul proiect cu peste 130 de echipamente de cercetare-dezvoltare, din care 21 de echipamente au valori peste 100 000 euro.

Cele 11 laboratoare componente ale centrului MANSiD abordează următoarele direcții de cercetare:
L1. Laborator de materiale avansate multifuncționale
L2. Laborator pentru nanotehnologii de stocare și procesare a informației
L3. Laborator pentru cercetări avansate privind caracterizarea materialelor metalice şi nemetalice
L4. Laborator pentru cercetări privind finisarea magneto-reologică a materialelor utilizate în industria optică, electronică şi a materialelor ceramice si compozite
L5. Laborator pentru cercetări privind tehnologiile avansate de prelucrare cu roboţi şi sisteme flexibile
L6. Laborator de cercetări privind tehnologiile performante de fabricaţie si management integrat
L7. Laboratorul de mașini inteligente și vizualizarea informației
L8. Laborator de dezvoltare a aplicaţiilor distribuite de monitorizare şi control a proceselor industriale
L9. Laborator de cercetări privind sistemele de simulare, integrare şi testare „hardware-in-the-loop”- HIL pentru controlul prototipării rapide
L10. Laboratorul de inventică și transfer tehnologic
L11. Laborator de incubare a afacerilor

Primul obiectiv specific consta in cresterea capacitatii de cercetare-dezvoltare a Universităţii „Stefan Cel Mare” din Suceava, prin crearea unei noi infrastructuri de C-D denumita „Centru integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricatie și control” (MANSiD).

Al doilea obiectiv specific consta in dezvoltarea componentei antreprenoriale prin inițierea de noi proiecte/colaborări de cercetare-dezvoltare si intensificarea relațiilor cu agenții economici naționali și internaționali; prin implementarea acestui proiect, MANSiD îsi propune facilitarea relațiilor de cooperare internațională, intra- şi transeuropeană şi integrarea în sistemul științific european.

Al treilea obiectiv specific constă în implicarea întregului potențial de resurse umane profesioniste, atât prin implicarea cadrelor didactice titulare, doctoranzilor şi masteranzilor în activități de cercetare, cât și prin atragerea de specialiști din străinătate şi a tinerilor cercetători în instituțiile de CD publice din România.

Al patrulea obiectiv specific este reprezentat de afirmarea constantă a prestigiului internațional științific al Universității „Stefan Cel Mare” Suceava prin publicarea de articole cotate ISI pentru diseminarea cercetării şi o promovare mai bună a rezultatelor obținute atât pe plan național, cât şi internațional, pentru a creste impactul pe care cercetarea din cadrul centrului îl va avea asupra generării de noi cunoștințe la nivel internațional; De asemenea, MANSiD își propune să contribuie la menținerea rolului de lider la nivel național al Universității „Ștefan Cel Mare” din Suceava în ce privește numărul de brevete obținute.

Valoarea totală a proiectului este de 31.460.699 lei, din care asistență financiară nerambursabilă acordată de FEDR este de 26.823.391,97 și cea acordată Guvernul României este de 4.637.307,03. Proiectul se implementează pe o durată de 9 de luni.

Contact

Pentru informatii, va rugam sa ne contactati la adresa mansid [at] usv.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României